Jag är en självlärd PC -och Servicetekniker sedan 16 år. Mitt mål är att ge snabb service till en rimlig kostnad, både för företag och privatpersoner.
Genom mitt genuina teknikintresse ligger jag alltid i frontlinjen av teknik och strävar efter bra kommunikation och en bra kundrelation.
Patrik Jonsson
Grundare och Ägare av Tech-IT
Servicetekniker
IT-Tekniker
Nätverkstekniker
Konsult